Решение за Преславския събор

В оногурска България нещо друго става, за разлика от западните славянски земи, където не успява да се пребори с немското влияние създадената за славяните писменост.

В 893 г. се решава на Преславския събор да не се води на гръцки богослужението, а на “славянобългарски”, или старобългарски език по-точно.

Подкрепата на Кирилометодиевата писменост и език, която оногурска България дава ги спасява и те се ползват днес от повечето славянски народи. За разлика от Хърватско, тази писменост в България не е изпадала никога в немилост.